Home Nieuws Een nieuw voedingconcept bij ViVa! Zorggroep

   Een nieuw voedingconcept bij ViVa! Zorggroep

   20 Dezember 2016

   VAN ETEN NAAR BELEVING
   Sinds een aantal maanden is Huuskes de nieuwe maaltijd- en boodschappenleverancier van ViVa! Zorggroep. Het overgangstraject naar de nieuwe leverancier was een ingrijpende operatie, maar is inmiddels in de afrondende fase. Robert Boer (Manager Inkoop) en Evelyn Boelhouwer (Adviseur Hospitality) kijken er met een goed gevoel op terug.

   Robert Boer vertelt: “We hebben er vier à vijf maanden over gedaan om met de hele organisatie over te schakelen naar de nieuwe voedingsconcepten van Huuskes. Er is veel veranderd. We werken nu met andere bestelsystemen en ook zaken omtrent de levering zijn veranderd. Dat is erg wennen voor onze medewerkers. We hebben intensief samengewerkt met Huuskes om ervoor te zorgen dat iedereen de juiste informatie, trainingen en instructies kreeg. We hebben het nieuwe concept locatie na locatie geïntroduceerd. Zodoende hadden we de volle aandacht voor elke locatie en konden we oplossingen bedenken voor locatie specifieke wensen en behoeften.”

   Verschillende concepten, één leverancier
   Binnen ViVa! Zorggroep wordt eten en drinken op verschillende manieren aangeboden. Zo heeft de organisatie kleinschalige woonvormen waarin zelfstandig gekookt wordt, maar er zijn ook situaties waarbij de maaltijden kant-en-klaar ingekocht worden. Daarnaast heeft de organisatie verschillende restaurants en biedt ViVa! ook maaltijden aan huis. Ook voor deze extramurale maaltijdservice was een invulling nodig vanuit de nieuwe leverancier.

   Robert Boer vertelt: “Binnen ViVa! speelt op verschillende niveaus een afwijkende behoeftevraag. Een maaltijdleverancier moet invulling bieden aan al die verschillende behoeften. Dit was een behoorlijke uitdaging tijdens het inkooptraject.” Juist omdat het een complex inkooptraject betrof is er door ViVa! veel aandacht besteed aan de voorbereiding van het traject. Op basis van een zorgvuldig uitgevoerde inventarisatie is door de afdeling inkoop een pakket van eisen samengesteld dat is afgestemd op de wensen van de gebruikers. Hierbij zijn ook de lokale en centrale cliëntenraden nauw betrokken. Ook zijn er proeverijen georganiseerd waardoor men het aanbod van Huuskes ook echt heeft kunnen ervaren. Robert Boer: “Wij vragen een breed en divers assortiment van hoge kwaliteit met een zeer goede leveringsbetrouwbaarheid.”

   Van eten naar beleven
   Maar lekker eten is meer dan alleen een goed product of gerecht. Het gaat ook om de beleving rondom het maaltijdmoment, om ambiance en gezelligheid. Evelyn Boelhouwer: “Gezellig en smakelijk eten is voor veel van onze cliënten heel belangrijk. Het wordt vaak beschouwd als het hoogtepunt van de dag. Wij willen mensen graag die sociale context bieden en hen stimuleren de maaltijd gezamenlijk te nuttigen. Dit helpt vereenzaming tegen te gaan. Bovendien eten mensen veelal ook beter als ze samen aan tafel zitten. In samenwerking met Huuskes willen we zowel de maaltijd, als de beleving er om heen, verder verbeteren. Dit doen we door meer aandacht te besteden aan kookprocessen, kooktechnieken en aan de rol die het koken heeft binnen de beleving van onze cliënten. De geur van koffie of vers gemaakte soep geeft een huiselijk gevoel, daarbij krijg je er ook trek in. Daarbij kunnen onze bewoners, wanneer zij dat willen, meehelpen met de voorbereidingen. Boontjes doppen, een aardappel schillen: hele eenvoudige handelingen die men vaak nog goed kan en graag doet.”

   Dat je voor een goede dagelijkse maaltijdvoorziening geen uitgebreide menukaart nodig hebt, sluit aan bij de visie dat bewoners ‘thuis’ zijn bij ViVa!. Evelyn Boelhouwer: “Thuis heb je ook geen uitgebreide menukaart. Natuurlijk is het prettig als er keuze is en die keuze bieden wij vanzelfsprekend ook aan, maar we richten ons liever op de kwaliteit dan op kwantiteit van de gerechten. Hiermee voorkomen we tevens dat er onnodig voedsel verspild wordt.”

   Wel is er in de meeste restaurants, naast de dagelijkse maaltijdvoorziening, ruimschoots de gelegenheid wat ‘luxer’ te eten. Bijvoorbeeld door middel van een à la carte menu, met leuke accenten en thema’s door het jaar heen. Evelyn Boelhouwer: “Op dit moment serveren wij bijvoorbeeld een wild menu op bijna alle locaties en dat is een groot succes.”

   De eerste reacties
   Robert Boer: “Er wordt heel positief gereageerd op de nieuwe voedingsconcepten en maaltijden. Ook simpele kleine verbeteringen hebben een groot effect. Zo zien bestellers nu afbeeldingen van maaltijden bij het bestellen, dit maakt kiezen en bestellen een stuk eenvoudiger.” Met name het bestelsysteem Eten & Zo bevalt goed. Evelyn Boelhouwer vertelt: “Het systeem biedt niet alleen productinformatie, maar ook recepten en kookfilmpjes. Ontzettend handig voor onze kleinschalige woongroepen die zelf koken. Daarbij is het ook prettig om met een tablet te bestellen. Hierdoor kunnen we ook aan bewoners laten zien waaruit gekozen kan worden.”

   Couleur locale
   Hoewel Huuskes een landelijke leverancier is, blijft de couleur locale belangrijk. Evelyn Boelhouwer vertelt: “Vanaf 1 november hebben we bij ViVa! een eigen menucyclus, waarbij onze horecakoks en hun teams nog altijd de ruimte hebben om naar eigen inzicht een deel van het menu in te vullen. Zo waarborgen we dat ook streekgerechten een plek krijgen in onze cyclus. Deze cyclus hebben we in zijn geheel kunnen integreren bij Huuskes. Zo houden we onze eigen identiteit, maar maken toch gebruik van alle handigheden uit de Huuskes bestel- en informatiesystemen.”

   Een stap richting de toekomst
   “Met de overgang naar het nieuwe voedingsconcept staan we aan het begin van een nieuwe fase” aldus Evelyn Boelhouwer. “De eerste reacties zijn goed, maar we blijven de ervaringen onze medewerkers en cliënten monitoren. Zo zijn we bijvoorbeeld een klankbordoverleg gestart dat de traditionele menucommissie vervangt. Hierbij inventariseren we periodiek wat er leeft en wat de wensen zijn van onze cliënten en medewerkers. Zodoende kunnen we samen met Huuskes snel op de veranderende vraag inspelen.”

   Evelyn Boelhouwer (Adviseur Hospitality) en Robert Boer (Manager Inkoop)

    

   Over ViVa! Zorggroep
   ViVa! Zorggroep biedt met zo’n 4.000 medewerkers aan ongeveer 1.400 cliënten zorg in Midden- en Zuid-Kennemerland. Deze zorg omvat zowel thuiszorg als intramurale zorg in diverse woonzorgcentra en verpleeghuizen.


   In ons Huuskes magazine zijn nog veel meer interviews te vinden, zo zijn we in gesprek geweest met Serge Mulders van Parnassia Groep en geven we toelichting over ‚cross docking‘ een ontwikkeling die in 2017 verder uitgerold zal worden. Vraag het magazine vandaag nog gratis aan.

    

   Nieuwsarchief